Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2015

பட்டாம்பூச்சிக் கதைகள்

வசீகரிக்கும் அழகோடு  கம்பீரமாக விரிந்து கிடக்கும்  அந்தக் காட்டுக்குள்  சுதந்திரமாக சுற்றித்திரியும்  ஒரு பட்டாம்பூச்சி  சிம்ம ராசியில் பிறந்திருக்கக்கூடும் .